ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

 

วันพุธ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ [ … ]

 
ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

 

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเ [ … ]

 
งานสภากาแฟ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

วันพุธ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานงานสภากาแฟ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการพบปะหารือข้อราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานสหกรณ์จังห [ … ]

 
พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๕ ปี

 

วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๕ ปี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูรังษีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (ก๋ง)

 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูรังษีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (ก๋ง) ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 
พิธีเปิดการแข่งขัน "Lalalist House Nakorn Nan Volleyball Tournament" ครั้งที่ ๑

 

วันเสาร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "Lalalist House Nakorn Nan Volleyball Tournament" ครั้งที่ ๑ ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 9 จาก 142