ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ประชุมคณะทำงานในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

 

วันจันทร์ที่ ๙  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๖๐  ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน [ … ]

 
การเข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๔

 

วันศุกร์ที่ ๖ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ต้อนรับและร่วมคณะของนายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในการเข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุน [ … ]

 
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

 

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความปรองดองใ [ … ]

 
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดน่าน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหว [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 9 จาก 121