ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

พิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีฯ

 

 

วันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี และการพัฒนาเครือข่ายประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมด [ … ]

 
งานมหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดน่าน CSR Nan Expo 2018

 

 

วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดน่าน CSR Nan Expo 2018 ภายใต้โครงการ "ส่งต่อความรัก ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม CSR" ณ ข่ [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดน่าน (ก.ช.ภ.จ.น่าน)

 

 

วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดน่าน (ก.ช.ภ.จ.น่าน) ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่ [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต.จังหวัดน่าน) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

 

 

วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต.จังหวัดน่าน) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดน่าน


 
พิธีเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour)

 

 

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour) พร้อมทั้งร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 128