ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดน่าน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค [ … ]

 
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานอนุกรรมการร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ การบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม ๒ [ … ]

 
ประชุมสัมนา"มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากน้ำยางพาราตกหล่นบนพื้นถนน"ครั้งที่2

 

วันพุธที่ ๑๑  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนา"มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากน้ำยางพาราตกหล่นบนพื้นถนน" ครั้งที่ ๒  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมเพลส อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
ประชุมเตรียมการชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ [ … ]

 
ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
งานแสดงและจำหน่ายสินค้า "สานพลังประชารัฐ" ตามโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 

วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "สานพลังประชารัฐ" ตามโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน ประจำปีงบ [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 121