ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

พิธีสูมาการวะ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

 

วันนี้ (19 เม.ย. 61) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีสรงน้ำพระมหาเถระ พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ปี 2561 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑(พ.ศ.๒๕๖๑)

 

 

วันอังคาร ที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑(พ.ศ.๒๕๖๑)"งาช้างดำเกมส์" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจัง [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

 

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย"

 

 

วันนี้ (17 เม.ย. 61) เวลา 08.05-09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย" โดยมี นางวิจิตรา โกสีย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน , FM 94.75 MHz , สถานีวิทยุชุมชน และเคเบิลทีวีท้องถิ่น

 

 

 
งานฉลองสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน อายุครบ 230 ปี

 

 

วันนี้ (15 เม.ย. 61) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน น้ำสรง ผ้าแพรทิพย์ และผ้าไตร 10 สำรับ เนื่องในงานฉลองสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน อายุครบ 230 ปี โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางโศภาพรรณ [ … ]

 
สนพ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐ

สนพ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุพัฒน์  แก้วรัตนากร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ย [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 100