ระบบสารสนเทศจังหวัด
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 


 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ค้นหาข้อมูล

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปี การผลิต 2559/60

 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2559/60 ณ บริเวณตลาดกลางข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด อ.ท่าวังผา จ.น่าน จัดโดยจังหวัดน่าน ร่วมกับ [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
การประชุมพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
นพิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับมูลนิธิอาจารย์นิยม วุฒิการณ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับมูลนิธิอาจารย์นิยม วุฒิการณ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน ณ บ้านเลขที่ ๓๔/๑ ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 14