ระบบสารสนเทศจังหวัด
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 


 

 


 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ค้นหาข้อมูล

รายการโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดรายการ @ อาเซียน

 

วันนี้ (24 ก.พ. 60) เวลา 13.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดรายการ @ อาเซียน เรื่องเปิดประตูสู่อาเซียนที่ด่านห้วยโก๋น ณ ห้องรับรองผู้ว่ารา [ … ]

 
การนำเสนอประเด็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ของคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)

 

วันนี้ (24 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการนำเสนอประเด็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ของคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้ [ … ]

 
การประชุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
ประชุมเพื่อบูรณาการโครงการบ้านพอเพียงในชนบท

 

วันนี้ (24 ก.พ. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเพื่อบูรณาการโครงการบ้านพอเพียงในชนบท โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายน่านจัดการตนเอง และผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมช [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดน่าน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ณ ห้องประ [ … ]

 
การประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ และสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ และสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 39